Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Na spletnih straneh Vitales, d. o. o.,  predstavljamo splošne informacije o podjetju Vitales, d. o. o., o poslovanju in o storitvah.

Z uporabo spletne strani www.vitales.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Pravno obvestilo lahko kadarkoli spremenimo in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih spremljate na naši spletni strani. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.vitales.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.vitales.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem naslovu www.vitales.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Vitales, d. o. o.

Uporabnik spletne strani lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.vitales.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.vitales.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.vizales.si, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Vitales, d. o. o.

Spletno mesto www.vitales.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar Vitales, d. o. o. ne odgovarja za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Vitales, d. o. o.,  za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Vitales, d. o. o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.vitales.si . Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani www.vitales.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.vitales.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.vitales.si so informativne narave. Vitales, d. o. o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.intereuropa.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Vitales, d. o. o. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.vitales.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vitales, d. o. o. tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.vitales.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Vitales, d. o. o. ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.intereuropa.si.

Vitales, d. o. o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.vitales.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vsebine na spletni strani

Ponudba, obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabnikom) koristne in uporabne vsebin. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Na spletni strani Vitales, d. o. o., objavljamo predvsem informacije o ponudbi lesnih izdelkov za različno nadaljnjo uporabo, novice, novosti, nudimo tudi informacije o storitvah, ki jih izvajamo…

Pridružujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ne moremo vplivati in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Izključitev odgovornosti pri uporabi spletne strani

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Ponudnik spletne strani ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost, na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

Prav tako v podjetju Vitales, d. o. o., ne dajemo nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s strani tretjih oseb in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.

Avtorske pravice

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, razen tistih, ki so kot avtorsko proste označene v teh splošnih pogojih ali neposredno ob vsebini oz. elementu.

Varovanje podatkov

Za vsa vprašanja smp vedno dosegljivi:

Preberite več: